Pakiet alimentacyjny do poprawki

Opublikowany

 Rządowe Centrum Legislacji (RCL) zgłasza zastrzeżenia do
propozycji zmiany zasad tego, w jaki sposób gminy mają wydawać pieniądze
pochodzące ze zwrotów odkąd osób niepłacących na własne dzieci.