Jak ująć leasing finansowy w sprawozdaniu leasingobiorcy

Opublikowany

Dwa tygodnie temu na łamach Akademii DGP wyjaśnialiśmy, że leasing jest szczególną formą finansowania inwestycji, umożliwiającą inwestorowi korzystanie z dóbr inwestycyjnych, bez konieczności ich zakupu. Pokazaliśmy wtedy, jak leasingodawca powinien wykazać w sprawozdaniu finansowym leasing finansowy. A jakie obowiązki w tym zakresie ma korzystający, czyli leasingobiorca? Przypomnijmy, że leasing obejmuje notyfikowaną umową transakcję polegającą na oddaniu przez jedną stronę (leasingodawcę, finansującego) drugiej (leasingobiorcy, korzystającemu) rzeczy (przedmiotu leasingu) do opłatnego korzystania. Po zakończeniu okresu umowy leasingobiorca może, ale nie musi, zakupić przedmiot umowy. W sprawozdaniu finansowym operacja leasingu finansowego podlega pewnym zasadom.