Czy można refakturować koszty ubezpieczenia w leasingu

Opublikowany

Organy podatkowe prezentują ostatnio stanowisko, że w przypadku usług leasingu wraz z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu koszty tego ubezpieczenia powiększają podstawę opodatkowania świadczonych usług. Tezę tę podtrzymał minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 8364). Czy to oznacza zmianę istniejącej od lat praktyki w zakresie refakturowania kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu?

Leasing i faktoring coraz trudniej dostępne

Opublikowany

Przedsiębiorstwom coraz trudniej uzyskać dostęp do usług leasingu i faktoringu. Ich ceny ostro poszły w górę w bieżącym. Brak dostępu do alternatywnych, wobec kredytu, źródeł finansowania może skończyć się falą bankructw – ostrzegają ekonomiści.