Tag: Komisja Europejska

Rząd zapowiada kontrole pól uprawnych. Będzie szukał GMO

Opublikowany

Jeszcze w tym roku mają ruszyć kontrole pól sprawdzające, czy polscy
rolnicy wysiali rośliny genetycznie zmodyfikowane (GMO). Jeśli okaże
się, że tak, będą musieli zapłacić wysokie kary i zniszczyć uprawy.
Tymczasem Komisja Europejska do tej pory nie zajęła stanowiska w sprawie
wprowadzenia przez Polskę zakazu upraw tego typu roślin.