Polska szkoła jest dobra i tania. Płacą za to nauczyciele

Opublikowany

Polska ma jedne z najmniejszych klas wśród krajów
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i jeden z
najniższych wskaźników uczniów przypadających na nauczyciela – wynika z
nowego raportu „Education at a glance 2018”. Publikacja pozwala
porównywać systemy oświatowe w różnych krajach.

brak podanego kodu w bazie