Gminy inaczej policzą śmieci

Opublikowany

 Nie zmienią się dopuszczalne poziomy masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, które może składować gmina. Zmodyfikowany za
to zostanie sposób liczenia tych śmieci.