Energa szacuje, że ma prawo odzyskać ok. 600 mln zł z 22 umów dot. praw majątk.

Opublikowany

brak podanego kodu w bazie