Synektik oczekuje wysokiego wzrostu wyników w 2018 r., może wypłacić dywidendę 

Opublikowany

brak podanego kodu w bazie