Forte miało 7,62 mln zł zysku netto, 58 mln zł EBITDA w I poł. 2018 r.

Opublikowany

Forte odnotowało 7,62 milion zł
skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej w I poł. 2018 r. wobec 45,63 milion zł zysku 12 miesięcy wcześniej,
podała podmiot gospodarczy w raporcie.

brak podanego kodu w bazie