Ipopema miało 1,87 mln zł straty netto, 2,16 mln zł straty EBIT w I poł. 2018 r.

Opublikowany

Ipopema Securities odnotowało 1,87 milion
zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki
dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,96 milion zł zysku 12 miesięcy wcześniej,
podała podmiot gospodarczy w raporcie.

brak podanego kodu w bazie