X-Trade: Ocena KNF wskazuje na brak możliwości wypłaty dywidendy za 2017 r.

Opublikowany

brak podanego kodu w bazie