Zysk netto Mercor z dział. kont. spadł r: r do 4,2 mln zł w r.obr. 2016: 2017

Opublikowany

brak podanego kodu w bazie