Komornicy utrudniają egzekucję alimentów

Opublikowany

Komornicy nie przekazują gminom informacji o niesolidnych dłużnikach alimentacyjnych. owo utrudnia ściąganie należności, które wynoszą już około 10 miliard zł.

brak podanego kodu w bazie