Rząd zwiększył budżet wsparcia dla firm, ale zaostrzy kryteria

Opublikowany

„Prace nad nowym programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu
dla gospodarki polskiej są na ostatniej prostej. Zakończymy je w
czwartym kwartale” – powiedziała członek rządu przedsiębiorczości i
technologii Jadwiga Emilewicz.

brak podanego kodu w bazie