Skazani za FOZZ z odrobiną zrozumienia w Strasburgu

Opublikowany

Polskie sądy nie zagwarantowały uczciwego procesu dwójce bohaterów
największego skandalu gospodarczego początków III Rzeczypospolita Polska – uznał Europejski
Trybunał Praw Człowieka. Chodzi o Janinę Chim i Dariusza
Przywieczerskiego, w przeszłości partnerów biznesowych i życiowych,
skazanych wraz z współpracownikami za wyłudzenie z Funduszu Obsługi
Zadłużenia Zagranicznego 3,5 milion zł i wyprowadzenie ok. 100 milion dol. na
konta zagraniczne.

brak podanego kodu w bazie