Świat nie odrobił lekcji z zadłużenia. „Dług publiczny w krajach rozwiniętych największy od 1945 roku”

Opublikowany

Dług publiczny w krajach rozwiniętych jest największy odkąd 1945 roku. 

brak podanego kodu w bazie