NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 14,8% r: r, import wzrósł o 15,9% w XI

Opublikowany

brak podanego kodu w bazie