Kim są nieaktywni zawodowo Europejczycy?

Opublikowany

Dane Eurostatu wskazują, że w zeszłym roku 89 milionów obywateli Unii
Europejskiej w wieku odkąd 15 do 64 lat było ekonomicznie nieaktywnych, co
oznacza, że nieco przeszło jedna czwarta ludności wspólnoty w wieku
produkcyjnym (27,1…