Ceny paliw na stacjach pozostają bez zmian, możliwe drobne korekty

Opublikowany

Drugi tydzień z rzędu średni poziom cen w kraju
pozostaje na niezmienionym poziomie. Brak zmian średnich poziomów cen
nie oznacza, że ceny na wszystkich stacjach są stabilne. W zależności od
lokalizacji i rodzaju na części stacji notujemy kilkugroszowe korekty
cen zarówno w górę jakże i w dół, wynika z komentarza rynkowego analityków
Biura Maklerskiego Reflex.

brak podanego kodu w bazie