NRA: Skończmy z okrutnymi aresztami tymczasowymi

Opublikowany

okoliczności przebywania w tymczasowym areszcie nie mogą uwłaczać godności
osoby tymczasowo aresztowanej i nie mogą prowadzić do jej szczególnego
udręczenia. Twierdzi tak Naczelna Rada Adwokacka w swej najnowszej
uchwale.

brak podanego kodu w bazie