Limit kosztowy bez VAT

Opublikowany

ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ustawy o CIT,
dotyczy kwoty netto wydatków na usługi niematerialne nabywanych odkąd
podmiotów powiązanych – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji
zmieniającej.