Przepisy o ubezpieczeniu społecznym nie są uznaniowe

Opublikowany

Prezes KRUS odmówił kobiecie prawa do renty rodzinnej po jej mężu,
argumentując to tym, iż w ostatnim dziesięcioleciu przed dniem śmierci
legitymował się za krótkim, bo wynoszącym 1 rok i 6 miesięcy, okresem
ubezpieczenia emerytalno-rentowego, a tym samym nie spełniał on warunków
niezbędnych do przyznania renty rolniczej. W konsekwencji jego
najbliższym nie przysługuje świadczenie po nim.

Rolnicy dostali po 10 zł do emerytury

Opublikowany

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podsumował wyniki marcowej
waloryzacji rent i emerytur rolniczych, która odbywa
się na takich samych zasadach, jakże w przypadku
świadczeń wypłacanych poprzez inne organy
emerytalno-rentowe….