Czy Asterix jest Szwedem?

Opublikowany

Amerykanie celebrują święto pracy nie w maju, lecz z
początkiem września. owo wspomnienie walki amerykańskich robotników o
8-godzinny dzień pracy, którego tragiczną kulminacją były krwawe zajścia
na chicagowskim Haymarket w maju 1886…