Dyrektor KIS utrudnia cesję umowy leasingu

Opublikowany

Nie ma wątpliwości, że leasingobiorca może dowolnie
zmieniać harmonogram rat (przedłużać umowę) i nie traci ona z tego
powodu swojego podatkowego charakteru. czemu nie może robić tego jego
następca?

brak podanego kodu w bazie