Leasing zwrotny księguje się jako sprzedaż środka trwałego

Opublikowany

W kwietniu 2015 r. sprzedaliśmy
maszynę budowlaną firmie leasingowej i
wzięliśmy ją ponownie w leasing operacyjny na
36 miesięcy. jakże powyższą operację
gospodarczą ująć w księgach rachunkowych?
Czy powstałą stratę na sprzedaży
należy rozliczać w czasie?

brak podanego kodu w bazie