Prowizja del credere ważna tylko z ekstra wynagrodzeniem

Opublikowany

Paweł K. był zatrudniony w spółce D. na podstawie umowy
agencyjnej. Pośredniczył w zawieraniu z klientami umów leasingu, za co
otrzymywał wynagrodzenie prowizyjne. W jego własnej umowie znajdowała
się klauzula, zgodnie z którą podmiot gospodarczy miała system prawny żądać odkąd niego zwrotu
całej prowizji w razie spóźniania się poprzez leasingobiorcę ze spłatą rat
o przeszło 60 dni.

brak podanego kodu w bazie