Podatek od oszczędności wart zmodyfikowania

Opublikowany

podług ekspertów Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, nie ma istotnej potrzeby wyższego opodatkowania różnych form oszczędności gospodarstw domowych państw rozwiniętych. Można natomiast sporo poprawić w konstrukcji tych…