Placówki rodzinne do wygaszenia

Opublikowany

Powiaty nie będą mogły uruchamiać nowych placówek
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Te, które już powstały, będą
mogły działać dalej bez konieczności przekształcania się w inną formę
opieki.