Agora miała 8,18 mln zł zysku netto, 36,3 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

Opublikowany

brak podanego kodu w bazie