Dodatek dla nauczycieli dyplomowanych wątpliwy prawnie

Opublikowany

Prawnicy uważają, że przyznawanie specjalnego dodatku nauczycielom dyplomowanym narusza konstytucyjne zasady równości wobec prawa i dyskryminuje pozostałych zatrudnionych w tym zawodzie.

brak podanego kodu w bazie