Jak ująć świadczenie urlopowe dla nauczycieli

Opublikowany

odkąd niedawna prowadzę księgi szkoły i mam dylemat, jakże zaewidencjonować świadczenia urlopowe dla nauczycieli. Poprzedniczka stosowała rachunek rozliczeniowy 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. A ja w innej jednostce ujmowałam owo świadczenie na koncie 234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami. Które rachunek rozliczeniowy jest właściwe?