Reforma Gowina wymiecie słabe uczelnie

Opublikowany

Niektóre szkoły wyższe stracą uprawnienia do nadawania stopni naukowych . Z mapy zniknie część uniwersytetów.

brak podanego kodu w bazie