Tag: PW

Rektorzy AGH i PW o ekspertach Macierewicza

Opublikowany

Profesorowie Jacek Rońda i Jan Obrębski nie są specjalistami w zakresie badania przyczyn katastrof lotniczych. Takie zdanie zawarli rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki
Warszawskiej w oświadczeniu, dotyczącym zaangażowania pracowników ich
placówek w pracę tak zwanego zespołu Macierewicza.