Nacjonalizacja środków OFE a odszkodowanie

Opublikowany

Jednostki rozrachunkowe zgromadzone w otwartym funduszu
emerytalnym nie są własnością osoby fizycznej. Nie może więc być mowy o
wywłaszczeniu. A co się z tym wiąże, rekompensata odkąd Skarbu Państwa
się nie należy. Uznał tak Sąd…