Wydłużony okres wypowiedzenia nie oznacza wyższego odszkodowania

Opublikowany

Rozwiązałem z podwładnym bezterminową umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu zawinionego poprzez niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Były etatowiec domaga się ode mnie, na drodze sądowej, odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem zakończenia współpracy w wysokości wynagrodzenia za wydłużony okres wypowiedzenia (6-miesięczny). W umowie o pracę brak jest jednak zapisu odnoszącego się do kwestii wysokości odszkodowania. Czy jego roszczenie jest zatem zasadne?

brak podanego kodu w bazie