Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Jakie kwoty przysługują w 2018/2019?

Opublikowany

Pracownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy
pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe rekompensata. Wymagane dokumenty należy złożyć w Zakład Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem pracodawcy (płatnika składek). Pieniądze otrzymać może także uprawniony członek rodziny. Kwoty możliwe do uzyskania w ramach odszkodowania są ściśle określone rozporządzeniem.

brak podanego kodu w bazie