Poradnia BHP z 12 kwietnia

Opublikowany

prawo Bezpieczeństwo i higiena pracy nie nakładają na podmiot przyjmujący na
praktyki obowiązku kierowania na badania profilaktyczne ucznia lub
studenta odbywającego praktyki, spoczywa pan bowiem odpowiednio na szkole
lub uczelni.