Azja wyznacza tempo rozwoju współczesnego świata [OPINIA]

Opublikowany

Truizmem jest stwierdzenie, że czas XXI będzie wiekiem Azji, wydaje się
jednak, że nie dotarł pan jeszcze do polskich decydentów. Choć nastąpiła
intensyfikacja relacji z państwami azjatyckim – zwłaszcza z Chinami – ma
owo niewielki oddziaływanie na politykę – zwłaszcza gospodarczą – Polski.

brak podanego kodu w bazie