Mieszkania zostawiają lokaty daleko w tyle. „Sufit nie do przebicia”

Opublikowany

Polacy kupują coraz więcej mieszkań na najem. Taka forma pomnażania
oszczędności na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo spodobała się
naszym rodakom, którzy coraz częściej przedkładają nieruchomości nad
lokaty bankowe. Warto sprawdzić, jakże wygląda porównanie zysków, jakie
można było osiągnąć z tych dwóch źródeł na przestrzeni ostatniego roku.

brak podanego kodu w bazie