Piłka: To nie koniec demograficznej katastrofy

Opublikowany

podług danych Główny Urząd Statystyczny w ubiegłym roku w Polsce urodziło się 403 tys. dzieci,
więcej niż w 2015 i 2016 r. Rządowe środki masowego przekazu ogłosiły wielki powodzenie
programu 500+. Koronnym argumentem jest porównanie poziomu urodzeń z
prognozą Główny Urząd Statystyczny z 2014 r. Wówczas Urząd prognozował, że w 2017 r. urodzenia
osiągną poziom 346 tys. W świetle tej prognozy eskalacja urodzeń w
porównaniu z nią wynosi 57 tys.

brak podanego kodu w bazie