Jak rozliczyć wykonywanie prac remontowych

Opublikowany

biznesmen (podatnik Podatek od towarów i usług czynny) zawarł z firmą A. (podatnik Podatek od towarów i usług czynny) umowę o roboty budowlane dotyczące budynku biurowego. Na podstawie tej umowy biznesmen zobowiązał się wykonać prace…