PIT od pensji z dotacji UE

Opublikowany

 Zwolnienie przysługuje zaledwie tym podatnikom, którzy otrzymali pieniądze
bezpośrednio odkąd instytucji finansującej program, a nie tym, których
opłaca jego realizator – przypomniał Naczelny Sąd Administracyjny.

Czynny żal

Opublikowany

Instytucja czynnego żalu sprowadza się do dobrowolnego przyznania się do
popełnienia lub zaniechania danego czynu. Wówczas zastosowanie mają
przepisy kodeksu karnego skarbowego . Zgodnie z art. 16 § 1 KKS nie
podlega bowiem karze za…

Jawność rozliczeń także w PIT

Opublikowany

Rada Legislacyjna przy prezesie Rady Ministrów ma zastrzeżenia do
projektu ujawniania informacji o tym, ile do kasy państwa wpłacili
wszyscy najwięksi przedsiębiorcy. Wprawdzie nie tak krytyczne, jakże
opinia Rządowego Centrum Legislacji,…