Cienka kapitalizacja szersza, ale bardziej kłopotliwa

Opublikowany

Od przyszłego roku obowiązywać mają nowe zasady rozliczania w kosztach
odsetek i innych wydatków związanych z korzystaniem poprzez podatników z
finansowania dłużnego. Nowe prawo w wersji, w jakiej zostały
uchwalone poprzez legislatywa, są zdecydowanie wyższej jakości niż pierwotny
projekt, jednak w dalszym ciągu wymagają kilku poprawek i może Senat je
naniesie.

brak podanego kodu w bazie