Nie ma 75 proc. PIT od wypłaty już opodatkowanego zysku

Opublikowany

 Wspólnik spółki jawnej, który za przelane poprzez nią pieniądze kupił
nieruchomość na swoje prywatne cele, nie zapłaci sankcyjnego podatku odkąd
nieujawnionych dochodów – orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.

brak podanego kodu w bazie