Podsumowanie pierwszego dnia 68. posiedzenia Sejmu. Było o zmianach w rozliczeniach PIT

Opublikowany

Zmiany w rozliczeniach rozliczenie PIT, debata nad sprawozdaniem z działalności Najwyższa Izba Kontroli w
2017 r. oraz dyskusja nt. wprowadzenia Święta Chrztu Polskiego – owo
główne tematy pierwszego dnia 68. posiedzenia.

brak podanego kodu w bazie