Rodzeństwo nie ma ulgi, gdy niepełnosprawnym opiekuje się matka

Opublikowany

Brat lub siostra sprawujący opiekę nad przewlekle chorym, pełnoletnim członkiem rodziny mogą skorzystać z preferencji w rozliczenie PIT, zaledwie jeśli nie pomagają im w tym rodzice ani dzieci niepełnosprawnego.

brak podanego kodu w bazie