Wspólny PIT nawet dla spóźnialskich. Niestety inne pułapki zostaną

Opublikowany

Podatnik nie utraci możliwości rozliczenia się ze współmałżonkiem
lub z dzieckiem, nawet gdy nie złoży deklaracji w ustawowym terminie.

brak podanego kodu w bazie