„Aktualna sytuacja w policji” skłania funkcjonariuszy do odejścia ze służby

Opublikowany

 Aż 5151 osób, czyli 51 proc. uczestników sondy przeprowadzonej
przez NZSS Policjantów, odpowiedziało „tak” na pytanie, czy zamierza
odejść ze służby „w związku z aktualną sytuacją w policji”. „Zastanawia
się” 4128 osób, czyli 41 proc. głosujących. zaledwie 8 proc. nie planuje
złożenia wypowiedzenia. W sondzie wzięło udział 10 073 głosujących.

brak podanego kodu w bazie