Bitwa o sądy pomiędzy Polską a Unią Europejską. Runda druga

Opublikowany

komitet Europejska podjęła wczoraj decyzję o przesłaniu Polsce opinii w odniesieniu do ustawy – system prawny o ustroju sądów powszechnych.

brak podanego kodu w bazie