Europa za reformą, wolnym handlem i ucieczką do przodu

Opublikowany

Wizja Jeana-Claude’a Junckera będzie próbą pogodzenia interesów Berlina i Paryża z tym, czego chcą nowe państwa Unia Europejska i bogate kraje bez Euro 2012.

brak podanego kodu w bazie