Trybunał znów w komplecie

Opublikowany

 Na rozpoczętym wczoraj posiedzeniu legislatywa wybierze nowego sędziego
Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatem Prawo i Sprawiedliwość jest dr hab. Justyn Piskorski z
Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Inne kluby nie przedstawiły własnych
rekomendacji.