MF: Jednolity plik kontrolny nie zaskoczy mikrofirm. Nasza w tym głowa

Opublikowany

Przemysław Krawczyk : Odrobiliśmy lekcję, wykorzystaliśmy doświadczenia z zagranicy i zapewniam, że mikrofirmy będą wiedziały, jakie są ich obowiązki w zakresie JPK i czego mają się spodziewać.

brak podanego kodu w bazie